CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. kolejny raz została wyróżniona „Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy”.

To znaczące wyróżnienie przyznawane jest przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Stanowi ono potwierdzenie, że dana firma w ramach swojej działalności tworzy bezpieczne i przyjazne środowisko, maksymalnie niwelując wszelkie negatywne aspekty. A co za tym idzie, wdraża i monitoruje najnowocześniejsze systemy poprawy jakości pracy.

By otrzymać Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, należy wcześniej zdobyć Zieloną Kartę i Srebrną Kartę oraz spełnić kilka istotnych warunków, do których zalicza się:

– aktywną współpracę z Instytutem co najmniej 5 lat,

– wykazanie, że wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przedsiębiorstwie nie przekraczają średniej krajowej w danej sekcji gospodarki lub zróżnicowana składka na społeczne ubezpieczenie wypadkowe jest obniżona,

– opracowany i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– prowadzenie systematycznej działalności profilaktycznej i osiąganie efektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

– propagowanie tych efektów w środkach masowego przekazu, w tym także  w wydawnictwach CIOP-PIB.

Uroczyste wręczenie Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., odbyło się wczoraj w Rzeszowie podczas kolejnej konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Warto podkreślić, że Forum Liderów skupia obecnie ponad 120 dużych przedsiębiorstw, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Przyznane wyróżnienie upoważnia CSRG S.A. do korzystania m.in. ze wsparcia Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w swoim środowisku osiągnięć naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy. Możliwości upowszechniania, m.in. wśród przedsiębiorstw współpracujących  z Instytutem, swoich doświadczeń i osiągnięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Możliwości uczestniczenia w programowaniu problematyki badawczej  oraz działalności wydawniczej i edukacyjnej Instytutu. Dostępu do informacji na temat konferencji, seminariów, targów i wystaw krajowych oraz zagranicznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwala również do korzystania z prawa do udziału w organizowanych przez Instytut konferencjach i seminariach, poświęconych bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia, na preferencyjnych warunkach, usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu na prawach pierwszeństwa, jednorazowych bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych Instytutu.

Wróć na górę

najnowsze

20 listopada 2017

Wspólne ćwiczenia w JRG 3 PSP Kraków

Grupa wysokościowa CSRG S.A. dwukrotnie spotkała się w listopadzie na wspólnych ćwiczeniach z grupą wysokościową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Krakowie. Taka...

Więcej

20 listopada 2017

Jubileusz 125-lecia SITG

Za nami uroczyste obchody Jubileuszu 125-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, które odbyły się w miniony piątek w sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach....

Więcej

14 listopada 2017

Ratują nie tylko pod ziemią

Szkolenia z udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej procentują źródło: Trybuna Górnicza Aldona Minorczyk-Cichy aminorczyk@gornicza.com.pl Przygotowanie ratowników górniczych do niesienia pomocy i ratowania ludzkiego...

Więcej