CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. kolejny raz została wyróżniona „Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy”.

To znaczące wyróżnienie przyznawane jest przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Stanowi ono potwierdzenie, że dana firma w ramach swojej działalności tworzy bezpieczne i przyjazne środowisko, maksymalnie niwelując wszelkie negatywne aspekty. A co za tym idzie, wdraża i monitoruje najnowocześniejsze systemy poprawy jakości pracy.

By otrzymać Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, należy wcześniej zdobyć Zieloną Kartę i Srebrną Kartę oraz spełnić kilka istotnych warunków, do których zalicza się:

– aktywną współpracę z Instytutem co najmniej 5 lat,

– wykazanie, że wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przedsiębiorstwie nie przekraczają średniej krajowej w danej sekcji gospodarki lub zróżnicowana składka na społeczne ubezpieczenie wypadkowe jest obniżona,

– opracowany i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– prowadzenie systematycznej działalności profilaktycznej i osiąganie efektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

– propagowanie tych efektów w środkach masowego przekazu, w tym także  w wydawnictwach CIOP-PIB.

Uroczyste wręczenie Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., odbyło się wczoraj w Rzeszowie podczas kolejnej konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Warto podkreślić, że Forum Liderów skupia obecnie ponad 120 dużych przedsiębiorstw, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Przyznane wyróżnienie upoważnia CSRG S.A. do korzystania m.in. ze wsparcia Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w swoim środowisku osiągnięć naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy. Możliwości upowszechniania, m.in. wśród przedsiębiorstw współpracujących  z Instytutem, swoich doświadczeń i osiągnięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Możliwości uczestniczenia w programowaniu problematyki badawczej  oraz działalności wydawniczej i edukacyjnej Instytutu. Dostępu do informacji na temat konferencji, seminariów, targów i wystaw krajowych oraz zagranicznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwala również do korzystania z prawa do udziału w organizowanych przez Instytut konferencjach i seminariach, poświęconych bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia, na preferencyjnych warunkach, usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu na prawach pierwszeństwa, jednorazowych bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych Instytutu.

Wróć na górę

najnowsze

24 września 2018

CSRG S.A. na dniu otwartym Tramwajów Śląskich

            Za nami „Dzień Otwarty Tramwajów Śląskich”. Tegoroczna edycja była wyjątkowo atrakcyjna, szczególnie dla dzieci, które...

Więcej

14 września 2018

CSRG S.A. na Dniu Nauki

        Już po raz XIV Zabrze zorganizowało „Dzień Nauki”. Impreza kierowana jest głównie do zabrzańskiej młodzieży, a prezentują się...

Więcej

14 sierpnia 2018

CSRG S.A. i „Faser” SA pracują nad nowym aparatem tlenowym dla ratowników górniczych.

Nowy sprzęt do akcji zawałowych    Po ostatnich doświadczeniach związanych m.in. z prowadzeniem akcji ratowniczej w Ruchu „Zofiówka”, kierownictwo Centralnej Stacji Ratownictwa...

Więcej