CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

District Mine Rescue Stations

District Mine Rescue Stations

OSRG Bytom01


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /wp-content/themes/csrg-theme/page.php on line 73

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu wywodzi się z pierwszej głównej stacji ratownictwa organizującej i nadzorującej ratownictwo górnicze na Górnym Śląsku, zorganizowanej w 1907 roku. W tymże roku utworzona została Górnośląska Główna Stacja Ratownictwa z siedziba w Bytomiu. 31 grudnia 1949 roku zatwierdzony został przez Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego nowy schemat organizacyjny Stacji Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego z siedzibą w Bytomiu. Zgodnie z tym schematem organizacyjnym w Bytomiu utworzony został oddział Stacji Ratownictwa Górniczego PW w Bytomiu – dzisiejsza Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego. Od 1 stycznia 1950 roku rozpoczęła się działalność oddziału bytomskiego Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. W  OSRG w Bytomiu z dniem 1 listopada 1956 roku uruchomiono stałe zawodowe górnicze pogotowie ratownicze.

Wpis z “Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

  • Dyrektor:
    • Zygmunt Ożóg
  • Z-ca Dyrektora:
    • Wojciech Najman
    • Jacek Dopierała

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG Bytom:

  • KWK Wieczorek,
  • KWK Murcki-Staszic:
    • Ruch Staszic,
  • KWK Wujek:
    • Ruch Śląsk,
    • Ruch Wujek,
  • KWK Bobrek-Piekary:
    • Ruch Bobrek,
    • Ruch Piekary,
  • ZG EKO-PLUS Sp. z o.o.,
  • KWK Centrum,
  • KWK Boże Dary,
  • KWK Rozbark V,
  • CZOK Pompownia Siemianowice,
  • CZOK Pompownia Pstrowski,
  • CZOK Pompownia Powstańców Śląskich,
  • ZK Srebra Tarnowskie Góry,
  • Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach,
  • Kopalnię dolomitu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Sp. z o.o.,
  • Centralna Pompownia “BOLKO” Sp. z o.o.,
  • GIG KD “Barbara”.

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

ul. Chorzowska 12d
41 – 902 BYTOM
tel. 32 388 06 22

email: 

Mapa dojazdu:

OSRG Jaworzno02

Ratownictwo górnicze rejonu jaworznickiego do roku 1958 podlegało Głównej /Okręgowej/ Stacji Ratownictwa Górniczego w Sosnowcu. W związku z rozwojem ratownictwa górniczego w istniejących i nowo budowanych kopalniach węgla kamiennego oraz tworzeniem ratownictwa górniczego w zakładach górniczych innych przemysłów w tym rejonie podjęta została decyzja o budowie kilku nowych stacji rejonowych , w tym Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, która rozpoczęła swoja działalność w lipcu 1958 roku. (…)Pierwszy wyjazd ratowników pogotowia miał miejsce w dniu 17 sierpnia 1958 roku do pożaru w kopalni “Bierut”. W kolejnych latach następowało rozszerzenie działalności OSRG Jaworzno na kolejne kopalnie węgla kamiennego i inne zakłady górnicze, szczególnie w roku 1974, kiedy to objęto nadzorem ratownictwo Zakładów Przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu i w roku 1999 po likwidacji OSRG Sosnowiec.

Wpis z “Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

  • Dyrektor:
    • Zbigniew Kubica
  • Z-ca Dyrektora:
    • Ryszard Trzaska
    • Krzysztof Piernik

Wykaz zakładów zabezpieczanych przez OSRG Jaworzno:

  • KWK Mysłowice-Wesoła:
    • Ruch Wesoła,
  • KWK Piast – Ziemowit:
    • Ruch Piast,
    • Ruch Ziemowit,
  • ZG Janina TAURON Wydobycie S.A.,
  • ZG Sobieski TAURON Wydobycie S.A.,
  • ZG Brzeszcze TAURON Wydobycie S.A.,
  • L. W. “BOGDANKA” S.A.,
  • PG Silesia,
  • KS Wieliczka,
  • KS Bochnia,
  • KS Kłodawa,
  • ZGH Bolesław,
  • PPUH “DOLOMIT” Kopalnia Ząbkowice,
  • KWK Brzeszcze Wschód,
  • KWK Mysłowice,
  • KWK Kazimierz Juliusz,
  • CZOK pompownia Jan Kanty.

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
ul. Krakowska 95
43 – 600 Jaworzno

tel.: 32 616 22 86
fax: 32 616 44 33
email: 

Mapa dojazdu:

OSRG Wodzisław03

Konieczność utworzenia rejonowej stacji ratownictwa górniczego dla kopalń Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego wyrażona została  oficjalnie po Ra pierwszy w Zarządzeniu nr 2/48 Centralnego Przemysłu Węglowego z dnia 10 stycznia 1948 roku. Do uruchomienia tej stacji nie doszło. Kolejne ustalenia miejsca oraz terminu uruchomienia rejonowej stacji dla okręgu rybnickiego zawarte było w Zarządzeniu nr 288 Ministra Górnictwa z dnia 31 lipca 1954 roku :-na terenie szybu “Beata” w Rydułtowach do 30 czerwca 1955 roku. Następna propozycja to teren kopalni “Chwałowice”. Żadna z tych propozycji nie doczekała się realizacji.

Ostatecznie budowę Okręgowej Stacji dla rejonu Rybnickiego Okręgu Węglowego  podjęto w Wodzisławiu Śląskim. Rozpoczęcie działalności Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim miał miejsce w dniu 3 stycznia 1958 roku.

Wpis z “Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

  • Dyrektor:
    • Jan Syty
  • Z-ca Dyrektora:
    • Dariusz Brzózka
    • Marcin Pypeć

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG w Wodzisławiu:

  • KWK Pniówek,
  • KWK Krupiński,
  • KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie:
    • Ruch Borynia,
    • Ruch Jastrzębie,
    • Ruch Zofiówka,
  • KWK ROW:
    • Ruch Chwałowice,
    • Ruch Jankowice,
    • Ruch Marcel,
    • Ruch Rydułtowy,
  • KWK Anna.

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl.

ul. Marklowicka 3
44 – 300 Wodzisław Śląski

tel.: 32 455 12 89  – zwykłe połączenie telefoniczne (bez nagrywania rozmów)
tel.: 32 455 47 06  – połączenie alarmowe (automatyczne nagrywanie rozmów)
email: 

Mapa dojazdu:

OSRG Zabrze04

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu rozpoczęła działalność w 1958 roku. W pierwszym okresie swojej działalności OSRG Zabrze sprawowała nadzór ratowniczy dla kopalń: Miechowice, Pstrowski, Rokitnica, Mikulczyce, Ludwik-Konkordia, Zabrze, Sośnica, Makoszowi, Bielszowice, Knurów, Gliwice. Pierwszy wyjazd do akcji ratowniczej miał miejsce w dniu 20 sierpnia 1958 roku do kopalni “Zabrze” w celu ratowania trzech pracowników porażonych prądem. W następnych latach OSRG Zabrze podjęła nadzór ratowniczy w kopalniach: Wawel, Pokój, Halemba, Dębieńsko

Wpis z “Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

  • Dyrektor:
    • Adam Ściuk
  • Z-ca Dyrektora:
    • Leszek Kwiska
    • Piotr Pal

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG Zabrze:

  • KWK Bolesław Śmiały,
  • KWK Ruda Ruch Bielszowice,
  • KWK Ruda Ruch Halemba,
  • KWK Ruda Ruch Pokój,
  • KWK Sośnica,
  • KWK Makoszowy,
  • KWK Budryk,
  • KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów,
  • KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice,
  • CZOK Ruch II Rejon Dębieńsko,
  • CZOK Ruch II Rejon Pstrowski,
  • ZG SILTECH Sp. z o.o.,
  • MGW w Zabrzu ZKWK GUIDO.

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu

ul. Jodłowa 33
41 – 800 Zabrze
tel.: 32 271 35 06

email: 

Mapa dojazdu: