CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Nowa strategia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu – weszła w życie.

Intensywne szkolenia i działania prewencyjne, a także wdrażanie do praktyki górniczej innowacji poprawiających bezpieczeństwo w kopalniach – to obecnie najważniejsze, obok prowadzenia akcji, zadania zawodowych ratowników górniczych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu (CSRG S.A.). W trakcie niedawnej debaty, poświęconej polskiemu górnictwu, Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, powiedział: „Polskie ratownictwo górnicze jest środowiskiem dającym całej branży poczucie bezpieczeństwa, szczególnie wobec inwestycji w coraz głębiej położone pokłady węgla i coraz trudniejszych warunków, w jakich wydobywamy surowiec”.

Należy w tym miejscu również odnotować, iż decyzją Rady Ministrów CSRG S.A., stała się przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, niezależnie od tego, iż od dłuższego już czasu Jednostka ta stanowi niepodważalny punkt w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Podstawowe zadania Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., zawsze opierały się na czterech filarach. Oprócz działalności interwencyjnej, główny nacisk kładziemy również na działalność prewencyjną, szkoleniową i innowacyjną, a więc działania na rzecz wdrażania nowoczesnych rozwiązań i  technologii służących ratownikom  – podkreśla dr inż. Piotr Buchwald – Prezes Zarządu CSRG S.A.

Obowiązująca od 1.01.2018 roku nowa strategia CSRG S.A., w działalności typowo interwencyjnej opierać się będzie o trzy podstawowe Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego, zlokalizowane w Wodzisławiu Śląskim, Jaworznie i  Zabrzu. Z dniem 31.12.2017 r. uległa likwidacji OSRG w Bytomiu. Stacja okręgowa w Zabrzu zabezpiecza obecnie rejon dotychczasowego działania OSRG Zabrze oraz Bytom. Nie należy zapominać o zawodowych pogotowiach  specjalistycznych, które szczególnie w tej sytuacji zostały doposażone dodatkowo w nowoczesny sprzęt ratowniczy. To nowy obowiązek Jednostki Ratownictwa Górniczego nałożony zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 roku. Natomiast rok 2018 to również kolejne inwestycje w sprzęt ratowniczy. Wyposażenie sprzętowe ratowników, połączone z wysokim poziomem wyszkolenia, to zadania, jakie stawia się przed Jednostką Ratownictwa Górniczego.

To jest nasza powinność i obowiązek ażeby w sposób profesjonalny zabezpieczać wszystkie kopalnie węgla kamiennego i inne zakłady podziemne, równocześnie pokazując dużą elastyczność i zrozumienie, co do problemów, z jakimi muszą zmierzyć się w obecnej sytuacji przedsiębiorcy górniczy, realizując poszczególne zapisy art. 122 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze – tłumaczy dr Piotr Buchwald.

CSRG S.A. obserwuje i pomaga nie tylko „śląskiemu węglowi”. Również staramy się pomagać górnikom Zagłębia Lubelskiego, w realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Energii z 16 marca 2017 roku ds. ratownictwa górniczego, a także właściwego zabezpieczenia bardzo dużego zakładu górniczego, jakim jest Lubelski Węgiel – Bogdanka.

I choć misja CSRG się nie zmieniła, to jednak założenia nowej strategii promują efektywniejsze działania poszczególnych służb ratowniczych tej Jednostki w  realizacji najwyższych standardów bezpieczeństwa, obowiązujących w  polskim górnictwie.

Wróć na górę

najnowsze

8 lipca 2018

Premier Morawiecki odwiedził CSRG S.A.

         Jeszcze podczas akcji ratowniczej w Ruchu „Zofiówka” Premier RP Mateusz Morawiecki obiecał ratownikom górniczym m.in. z Centralnej...

Więcej

6 lipca 2018

Spotkanie ratowników z zarządem JSW S.A.

5 czerwca 2018 r. zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dyrekcja KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” spotkali się w siedzibie Spółki w Jastrzębiu Zdroju z ratownikami pogotowi...

Więcej

3 lipca 2018

Za nami „GONItwa” 2018.

        W miniony weekend odbył się drugi Bytomski Charytatywny Bieg Godności Osób Niepełnosprawnych „GONItwa II”. Celem imprezy...

Więcej