CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Nowa strategia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu – weszła w życie.

Intensywne szkolenia i działania prewencyjne, a także wdrażanie do praktyki górniczej innowacji poprawiających bezpieczeństwo w kopalniach – to obecnie najważniejsze, obok prowadzenia akcji, zadania zawodowych ratowników górniczych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu (CSRG S.A.). W trakcie niedawnej debaty, poświęconej polskiemu górnictwu, Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, powiedział: „Polskie ratownictwo górnicze jest środowiskiem dającym całej branży poczucie bezpieczeństwa, szczególnie wobec inwestycji w coraz głębiej położone pokłady węgla i coraz trudniejszych warunków, w jakich wydobywamy surowiec”.

Należy w tym miejscu również odnotować, iż decyzją Rady Ministrów CSRG S.A., stała się przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, niezależnie od tego, iż od dłuższego już czasu Jednostka ta stanowi niepodważalny punkt w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Podstawowe zadania Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., zawsze opierały się na czterech filarach. Oprócz działalności interwencyjnej, główny nacisk kładziemy również na działalność prewencyjną, szkoleniową i innowacyjną, a więc działania na rzecz wdrażania nowoczesnych rozwiązań i  technologii służących ratownikom  – podkreśla dr inż. Piotr Buchwald – Prezes Zarządu CSRG S.A.

Obowiązująca od 1.01.2018 roku nowa strategia CSRG S.A., w działalności typowo interwencyjnej opierać się będzie o trzy podstawowe Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego, zlokalizowane w Wodzisławiu Śląskim, Jaworznie i  Zabrzu. Z dniem 31.12.2017 r. uległa likwidacji OSRG w Bytomiu. Stacja okręgowa w Zabrzu zabezpiecza obecnie rejon dotychczasowego działania OSRG Zabrze oraz Bytom. Nie należy zapominać o zawodowych pogotowiach  specjalistycznych, które szczególnie w tej sytuacji zostały doposażone dodatkowo w nowoczesny sprzęt ratowniczy. To nowy obowiązek Jednostki Ratownictwa Górniczego nałożony zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 roku. Natomiast rok 2018 to również kolejne inwestycje w sprzęt ratowniczy. Wyposażenie sprzętowe ratowników, połączone z wysokim poziomem wyszkolenia, to zadania, jakie stawia się przed Jednostką Ratownictwa Górniczego.

To jest nasza powinność i obowiązek ażeby w sposób profesjonalny zabezpieczać wszystkie kopalnie węgla kamiennego i inne zakłady podziemne, równocześnie pokazując dużą elastyczność i zrozumienie, co do problemów, z jakimi muszą zmierzyć się w obecnej sytuacji przedsiębiorcy górniczy, realizując poszczególne zapisy art. 122 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze – tłumaczy dr Piotr Buchwald.

CSRG S.A. obserwuje i pomaga nie tylko „śląskiemu węglowi”. Również staramy się pomagać górnikom Zagłębia Lubelskiego, w realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Energii z 16 marca 2017 roku ds. ratownictwa górniczego, a także właściwego zabezpieczenia bardzo dużego zakładu górniczego, jakim jest Lubelski Węgiel – Bogdanka.

I choć misja CSRG się nie zmieniła, to jednak założenia nowej strategii promują efektywniejsze działania poszczególnych służb ratowniczych tej Jednostki w  realizacji najwyższych standardów bezpieczeństwa, obowiązujących w  polskim górnictwie.

Wróć na górę

najnowsze

24 września 2018

CSRG S.A. na dniu otwartym Tramwajów Śląskich

            Za nami „Dzień Otwarty Tramwajów Śląskich”. Tegoroczna edycja była wyjątkowo atrakcyjna, szczególnie dla dzieci, które...

Więcej

14 września 2018

CSRG S.A. na Dniu Nauki

        Już po raz XIV Zabrze zorganizowało „Dzień Nauki”. Impreza kierowana jest głównie do zabrzańskiej młodzieży, a prezentują się...

Więcej

14 sierpnia 2018

CSRG S.A. i „Faser” SA pracują nad nowym aparatem tlenowym dla ratowników górniczych.

Nowy sprzęt do akcji zawałowych    Po ostatnich doświadczeniach związanych m.in. z prowadzeniem akcji ratowniczej w Ruchu „Zofiówka”, kierownictwo Centralnej Stacji Ratownictwa...

Więcej