CSRG

W BYTOMIU

Obszary działalności oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi

 

Przedmiot działalności

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. prowadzi swoją działalność w czterech podstawowych obszarach tj.:

  • Interwencja – udzielanie pomocy pracownikom zakładów wydobywczych i kopalniom zagrożonym w skutek zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń.
  • Prewencja – zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub ruchu zakładu górniczego. Wprowadzanie nowoczesnych metod profilaktycznych.
  • Szkolenia i badania – szkolenia, ćwiczenia i badania lekarskie osób związanych z ruchem zakładu górniczego – ratowników górniczych.
  • Innowacje – prace wdrażające najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w praktykę ratowniczą, związaną ze sprzętem ratowniczym, nowymi technologiami oraz organizacją.

Spółka prowadzi działalność na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami górniczymi o powierzeniu Spółce wykonywania czynności w zakresie ratownictwa górniczego oraz planów ratownictwa poszczególnych zakładów górniczych.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi