CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Seminarium na AGH

    Katedra Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zorganizowała wczoraj seminarium pt.: „Innowacyjny system łączności bezprzewodowej dla górnictwa podziemnego”. W seminarium udział wzięli przedstawiciele społeczności akademickiej, firmy 2rhp, WUG oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., którą reprezentowali mgr inż. Piotr Golicz – zastępca Kierownika Działu Ratownictwa ds. Badania i Opiniowania Sprzętu CSRG S.A. oraz mgr inż. Janusz Śliwa – kierownik części projektu, gł. specjalista ds. ratownictwa CSRG S.A.

    Na wstępie przedstawicielka firmy 2rhp przedstawiła główne założenia projektu RESYS i jego produkt końcowy czyli system bezprzewodowej łączności, gotowy do pracy pod ziemią. Po prezentacji wywiązała się żywa dyskusja, zwłaszcza pomiędzy autorami projektu a profesorami Katedry Górnictwa Podziemnego AGH dotycząca kilku znaczących aspektów, oczywiście natury technicznej.

   Jak podają autorzy projektu: „System RESYS służy przede wszystkim do głosowej, bezprzewodowej komunikacji pomiędzy Kierownikiem Akcji Ratowniczej na Dole wyposażonym w Bazę M1, a zastępami ratowników górniczych, których członkowie są wyposażeni w Osobiste Komunikatory PC1. oraz do bezprzewodowej łączności pomiędzy ratownikami w ramach zastępu. Łączność głosowa odbywa się w trybie full-duplex tj. jednocześnie w obu kierunkach (tak jak w telefonii komórkowej). Komunikacja z urządzeniami będącymi poza bezpośrednim zasięgiem radiowym (np. Baza oddalona o 2 km) jest realizowana poprzez bezprzewodową sieć szkieletową, którą tworzą Repeatery REP 1.0”.

   Podczas prezentacji nowego systemu łączności bezprzewodowej, przedstawicielka firmy 2rhp podkreśliła, że CSRG S.A. wniosła najwięcej do tego projektu poprzez opinie i sugestie ze strony testujących system m.in. ratowników górniczych.

   Obecnie mamy do czynienia z gotowym produktem, dla którego została wprowadzona procedura patentowa. Poszczególne elementy systemu RESYS starają się także o odpowiednie certyfikaty dopuszczające do użytku. Ten proces mają już za sobą Repeatery oraz Mediakonwerter. Na zakończenie seminarium pojawił się postulat by cały system został przetestowany przez ratowników CSRG S.A. podczas planowanych robót na zasadzie akcji ratowniczej.

Wróć na górę

najnowsze

20 listopada 2017

Wspólne ćwiczenia w JRG 3 PSP Kraków

Grupa wysokościowa CSRG S.A. dwukrotnie spotkała się w listopadzie na wspólnych ćwiczeniach z grupą wysokościową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Krakowie. Taka...

Więcej

20 listopada 2017

Jubileusz 125-lecia SITG

Za nami uroczyste obchody Jubileuszu 125-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, które odbyły się w miniony piątek w sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach....

Więcej

14 listopada 2017

Ratują nie tylko pod ziemią

Szkolenia z udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej procentują źródło: Trybuna Górnicza Aldona Minorczyk-Cichy aminorczyk@gornicza.com.pl Przygotowanie ratowników górniczych do niesienia pomocy i ratowania ludzkiego...

Więcej