CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Szybko, sprawnie i profesjonalnie.

       W sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego ważne są takie elementy, jak czas, czyli szybka reakcja służb ratunkowych, fachowe zabezpieczenie medyczne i  odpowiedni sprzęt. O ile taka właśnie procedura istnieje w  warunkach powierzchniowych, to kilkaset metrów pod ziemią w kopalnianych wyrobiskach, takie postępowanie jest mocno utrudnione przez wiele czynników. Wśród nich należy wymienić m.in. liczoną (w wielu przypadkach) w kilometrach odległość od szybu do miejsca wypadku i brak szybkiego transportu poszkodowanego. Istnieje również problem sterylności w sytuacji opatrywania ran, co zrozumiałe, wynikający z warunków panujących „na dole”. Oprócz czysto praktycznego wymiaru tego projektu, czyli  skuteczniejszego udzielania pomocy medycznej, chodzi również o  zwiększenie komfortu pracy górników, związanego ze świadomością, iż w razie wypadku mogą liczyć na szybkie, sprawne i  profesjonalne zaopatrzenie medyczne. Dlatego  powstał projekt pod nazwą „Mobilny Punkt Medyczny”, który ma być pierwszym, zrealizowanym w  rozpoczętej dzisiaj współpracy pomiędzy Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A., JSW Innowacje SA i Instytutem Technik Górniczych KOMAG.

Wróć na górę

najnowsze

11 lutego 2020

Dr inż. Piotr Buchwald „Osobowością Roku 2019”.

           W Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się wczoraj Koncert Noworoczny, organizowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową....

Więcej

28 stycznia 2020

XIV rocznica katastrofy hali MTK.

           Na terenie byłych Międzynarodowych Targów Katowickich odbyła się dzisiaj uroczystość upamiętnienia 65 ofiar katastrofy...

Więcej

28 stycznia 2020

Spotkanie z emerytami Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

          Zarząd Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., spotkał się z byłymi pracownikami naszej Spółki, którzy w różnym...

Więcej