CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Komunikat Prezesa Zarządu CSRG S.A.

Procedury działają, śląskie kopalnie są w pełni zabezpieczone.

        Decyzją Prezesa Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu – dr. inż. Piotra Buchwalda, wstrzymano wczoraj przyjęcie kolejnej zmiany ratowników górniczych (tym razem z KWK Bobrek-Piekary), do pełnienia dyżuru w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom-Zabrze. Decyzja ta została podyktowana troską o ciągłość funkcjonowania wszystkich jednostek ratownictwa górniczego należących do Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, których stała i pełna gotowość jest niezbędna do funkcjonowania zakładów górniczych.

     Przypominamy, że w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego (Bytom-Zabrze, Jaworzno i Wodzisław Śląski) stały dyżur pełnią zastępy ratowników górniczych, którzy na co dzień są pracownikami poszczególnych kopalń. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w  naszym kraju, dyżury na terenie OSRG prowadzone są pod szczególnym rygorem sanitarnym w wyznaczonych pomieszczeniach, odizolowanych od najbliższego otoczenia, w tym pracowników Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego.

        Do wczoraj w OSRG Bytom-Zabrze dyżur pełnił trzynastoosobowy zespół ratownictwa górniczego z KWK Murcki-Staszic. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, zwłaszcza w kopalniach węgla kamiennego, w miniony piątek  (8 maja), zdecydowano wspólnie z dyrekcją macierzystego zakładu o przeprowadzeniu badań przesiewowych na obecność COVID19 u dyżurujących w OSRG Bytom-Zabrze ratowników górniczych z KWK Murcki-Staszic. Wyniki tych badań dotarły wczoraj rano i potwierdziły obecność wirusa COVID19 u pięciu z 13 ratowników. Cały zespół ratowniczy z KWK Murcki-Staszic również wczoraj zakończył swój dyżur w OSRG Bytom-Zabrze i został objęty nadzorem służb sanitarnych.

       W związku z zaistniałą sytuacją Prezes Zarządu CSRG S.A. podjął decyzję o wstrzymaniu przyjęcia kolejnej zmiany ratowników górniczych do pełnienia dyżuru w OSRG Bytom-Zabrze. Obecnie pomieszczenia „okręgówki” oraz wóz bojowy zostały poddane pełnej dezynfekcji, którą przeprowadziła profesjonalna firma. Warunkiem przyjęcia kolejnej zmiany ratowników górniczych, tym razem z KWK Bobrek-Piekary, będzie lista osób skierowanych do pełnienia dyżuru wraz potwierdzeniem badań na obecność wirusa COVID19, oczywiście z wynikiem ujemnym.

Zabezpieczenie kopalń znajdujących się pod nadzorem OSRG Bytom-Zabrze przejęły obecnie zawodowe pogotowia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Wróć na górę

najnowsze

17 czerwca 2021

Są rany, które nigdy się nie goją.

     Mija 10 lat od tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w KWK Krupiński. Akcja rozpoczęła się w dniu 05.05.2011r. o godzinie...

Więcej

20 maja 2021

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych

    Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn zm.)...

Więcej