CSRG

W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Ćwiczenia zastępów specjalistycznych do wykonywania prac podwodnych

W dniach 10 i 24 czerwca 2016 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia zastępów specjalistycznych CSRG S.A. do wykonywania prac podwodnych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Ćwiczenia odbyły się w zalanym kamieniołomie, w Goleszowie.
W ramach ćwiczeń przygotowano bazę nurkową, wyposażoną w elementy niezbędne
do wykonywania przewidzianych zadań. Podczas ćwiczeń korzystano ze sprzętu „lekkiego” (skafandry suche, aparaty PSS Dive) oraz „ciężkiego” (skafandry suche, hełmy nurkowe G 2000 SS). Nurkowie- ratownicy wykonujący swoje zadania każdorazowo byli zabezpieczeni przez nurka-ratownika ubezpieczającego. W trakcie ćwiczeń utrzymywana była stała łączność pomiędzy bazą a osobami przebywającymi pod wodą. Zadaniami wykonywanymi w części praktycznej ćwiczeń były m. in.: penetracja podwodna zbiornika, montaż oraz demontaż rurociągu, prace przy pomocy awaryjnego systemu zasilania. Ćwiczenia każdorazowo prowadzone były przez kierownika prac podwodnych pod nadzorem lekarza przeszkolonego w zakresie fizjopatologii nurkowania. Ćwiczenia te odbywają się cyklicznie i są przewidziane w programach szkoleń zastępów specjalistycznych.

Wróć na górę

najnowsze

20 maja 2024

Zawodowi ratownicy górniczy z CSRG S.A. odznaczeni.

           W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia 37 zawodowym ratownikom górniczym z Centralnej...

Więcej