CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego

Służby CSRG S.A./ Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego

OSRG Jaworzno01

Ratownictwo górnicze rejonu jaworznickiego do roku 1958 podlegało Głównej /Okręgowej/ Stacji Ratownictwa Górniczego w Sosnowcu. W związku z rozwojem ratownictwa górniczego w istniejących i nowo budowanych kopalniach węgla kamiennego oraz tworzeniem ratownictwa górniczego w zakładach górniczych innych przemysłów w tym rejonie podjęta została decyzja o budowie kilku nowych stacji rejonowych , w tym Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, która rozpoczęła swoja działalność w lipcu 1958 roku. (…)Pierwszy wyjazd ratowników pogotowia miał miejsce w dniu 17 sierpnia 1958 roku do pożaru w kopalni „Bierut”. W kolejnych latach następowało rozszerzenie działalności OSRG Jaworzno na kolejne kopalnie węgla kamiennego i inne zakłady górnicze, szczególnie w roku 1974, kiedy to objęto nadzorem ratownictwo Zakładów Przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu i w roku 1999 po likwidacji OSRG Sosnowiec.

Wpis z „Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

 • Dyrektor:
  • Zbigniew Kubica
 • Z-ca Dyrektora:
  • Paweł Wachowicz

Wykaz zakładów zabezpieczanych przez OSRG Jaworzno:

 • ZG Sobieski
 • ZG Janina
 • ZG Brzeszcze
 • KWK Mysłowice – Wesoła
 • LW Bogdanka S.A.
 • KWK Piast – Ziemowit
  ruch Ziemowit
  ruch Piast
 • KWK Wieczorek
 • PG Silesia Sp. z o.o.
 • ZGH Bolesław S.A.
 • KS Kłodawa S.A.
 • KS Wieliczka S.A.
 • KS Bochnia Sp. z o.o.
 • SRK S.A.

– oddział  KWK  Brzeszcze Wschód

– oddział  KWK  Mysłowice

 • CZOK Pompownia Stacjonarna   Jan Kanty
 • PUH Dolomit S.A.

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
ul. Krakowska 95
43 – 600 Jaworzno

tel.: 32 616 22 86
fax: 32 616 44 33
email: 

Mapa dojazdu:

OSRG Wodzisław Śl.02

Konieczność utworzenia rejonowej stacji ratownictwa górniczego dla kopalń Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego wyrażona została  oficjalnie po Ra pierwszy w Zarządzeniu nr 2/48 Centralnego Przemysłu Węglowego z dnia 10 stycznia 1948 roku. Do uruchomienia tej stacji nie doszło. Kolejne ustalenia miejsca oraz terminu uruchomienia rejonowej stacji dla okręgu rybnickiego zawarte było w Zarządzeniu nr 288 Ministra Górnictwa z dnia 31 lipca 1954 roku :-na terenie szybu „Beata” w Rydułtowach do 30 czerwca 1955 roku. Następna propozycja to teren kopalni „Chwałowice”. Żadna z tych propozycji nie doczekała się realizacji.

Ostatecznie budowę Okręgowej Stacji dla rejonu Rybnickiego Okręgu Węglowego  podjęto w Wodzisławiu Śląskim. Rozpoczęcie działalności Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim miał miejsce w dniu 3 stycznia 1958 roku.

Wpis z „Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

 • Dyrektor:
  • Krzysztof Mroziński
 • Z-ca Dyrektora:
  • Marcin Pypeć

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG w Wodzisławiu:

 • KWK ROW
  ruch Rydułtowy
  ruch Marcel
  ruch Chwałowice
  ruch Jankowice
 • KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
  ruch Borynia
  ruch Zofiówka
  ruch Jastrzębie
 • KWK Pniówek
 • KWK Knurów – Szczygłowice
  ruch Knurów
  ruch Szczygłowice
 • KWK Budryk
 • SRK S.A.

– oddział  KWK Anna

– oddział  KWK Jas-Mos

– oddział  KWK Krupiński

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl.

ul. Marklowicka 3
44 – 300 Wodzisław Śląski

tel.: 32 455 12 89  – zwykłe połączenie telefoniczne (bez nagrywania rozmów)
tel.: 32 455 47 06  – połączenie alarmowe (automatyczne nagrywanie rozmów)
email: 

Mapa dojazdu:

OSRG Bytom03

Dyrekcja stacji

 • Dyrektor:
  • Grzegorz Włosiński
 • Z-ca Dyrektora:
  • Krzysztof Fabiszak

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG Bytom:

 • KWK Bobrek – Piekary
  – ruch Bobrek
 • KWK Murcki-Wujek
  – ruch Murcki-Staszic
  – ruch Wujek
 • KWK Ruda
  – ruch Halemba
  – ruch Bielszowice
  – ruch Pokój
 • KWK Bolesław Śmiały
 • KWK Sośnica
 • ZG SILTECH Sp. z o.o.
 • ZG EKO-PLUS Sp. z o.o.
 • SRK S.A. oddział KWK „Centrum”
 • SRK S.A. oddział KWK Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I – ruch Boże Dary
 • SRK S.A. oddział KWK Wieczorek I
 • SRK S.A. oddział KWK Piekary I
 • SRK S.A. oddział KWK Pokój I – Śląsk
  – ruch Pokój I – ruch Śląsk
 • SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń:
  – ruch I „Pompownie Głębinowe”:
  Saturn, Gliwice, Niwka-Modrzejów, Paryż, Grodziec, Katowice, Kleofas,
  – ruch II „Pompownie Stacjonarne”:
  Dębieńsko, Szombierki, Pstrowski, Siemianowice, Bolko
 • Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu
 • Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – Zabytkowa Kopalnia Srebra
 • Kopalnia Doświadczalna „BARBARA”
 • PORR S.A. „Budowa tunelu drogowego TS-26”

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego Bytom

ul. Chorzowska 12d
41 – 902 Bytom
tel.: 32 388 06 01

email: osrgbz@csrg.bytom.pl

Mapa dojazdu: