CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

kontakt

Kontakt

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Adres

ul. Chorzowska 25
41-902 Bytom

Tel

32 282 25 25

Fax

032 282 26 81

E-mail

Nr konta bankowego

Bank PKO BP S.A. 18 1020 2313 0000 3902 0603 5630

Dane kontaktowe pracowników CSRG S.A.

Dyspozytor

tel.: 32 38 80 500

tel. kom.: 602 501 666

Skontaktuj się

Sekretariat Zarządu

Imię i nazwisko: Sylwia GAJEK

tel.: 32 38 80 402

Skontaktuj się

Rzecznik Prasowy

Imię i nazwisko: Robert WNOROWSKI

tel.: 32 38 80 589

tel. kom.: 571 255 054

Skontaktuj się

Pion Prezesa Zarządu

Dyrektor Biura Zarządu

Imię i nazwisko: Anna Górecka

tel.: 32 38 80 401

Skontaktuj się

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Imię i nazwisko: Patrycja Kaczmarek

Skontaktuj się

Dział Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli

Imię i nazwisko: Marian SZTUKA

tel.: 32 38 80 450

Skontaktuj się

Kierownik Działu Kadr

Imię i nazwisko: Barbara SMUDA

tel.: 32 38 80 412

Skontaktuj się

Pion Wiceprezesa ds. Technicznych

Dyrektor Techniczny

Imię i nazwisko: Przemysław KOTNIEWICZ

tel.: 32 38 80 520

Skontaktuj się

Dział Ratownictwa ds. Szkolenia

Imię i nazwisko: Katarzyna Myślińska

tel.: 32 38 80 419

Skontaktuj się

Służba Psychologiczna Ratownictwa Górniczego

Imię i nazwisko: Monika KONWERSKA

tel.: 32 38 80 499

tel. kom.: 668 358 697

Skontaktuj się

Imię i nazwisko: Katarzyna CICHY - SZCZEPAŃSKA

tel.: 32 38 80 499

tel. kom.: 784 626 171

Dyrektor OSRG Bytom

Imię i nazwisko: Grzegorz WŁOSIŃSKI

tel.: 32 38 80 600

Skontaktuj się

Dyrektor OSRG Jaworzno

Imię i nazwisko: Zbigniew KUBICA

tel.: 32 61 62 286

Skontaktuj się

Dyrektor OSRG Wodzisław Śląski

Imię i nazwisko: Krzysztof MROZIŃSKI

tel.: 32 45 51 289

Skontaktuj się

Kierownik Działu Ratownictwa ds. Prewencji i Zawodowych Pogotowi Specjalistycznych

Imię i nazwisko: Marek MICHAJŁOW

tel.: 32 38 80 455

Skontaktuj się

Kierownik Pogotowia Specjalistycznego Pomiarowego

Imię i nazwisko: Paweł KOPROWSKI

tel.: 32 38 80 556

Skontaktuj się

Kierownik Pogotowia Specjalistycznego ds. Inertyzacji Powietrza Kopalnianego

Imię i nazwisko: Marcin PACHOŃSKI

tel.: 32 38 80 512

Skontaktuj się

Kierownik Pogotowia Specjalistycznego Wodnego

Imię i nazwisko: Adam ŻUR

tel.: 32 38 80 513

Skontaktuj się

Kierownik Pogotowia Specjalistycznego Przeciwpożarowego

Imię i nazwisko: Olaf FABIAŃSKI

tel.: 32 38 80 502

Skontaktuj się

Kierownik Pogotowia Specjalistycznego Górniczo-Technicznego

Imię i nazwisko: Przemysław WOŹNICZKO

tel.: 32 38 80 524

Skontaktuj się

Kierownik Pogotowia Specjalistycznego Przewoźnych Wyciągów Ratowniczych

Imię i nazwisko: Dariusz RADOŃ

tel.: 32 38 80 532

Skontaktuj się

Dział Ratownictwa ds. Aparatury i Sprzętu Ratowniczego - Kierownik Działu

Imię i nazwisko: Monika GRZYWA

tel.: 32 38 80 540

Skontaktuj się

Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu

Imię i nazwisko: Tomasz KONWERSKI

tel.: 32 38 80 543

Skontaktuj się

Laboratorium Chemiczne

Imię i nazwisko: Marcin ZIĘTEK

tel.: 32 38 80 570

Skontaktuj się

Dział Ratownictwa ds. Technicznych oraz Technik i Taktyk Ratowniczych

Imię i nazwisko: Adam KOWOL

tel.: 32 38 80 547

Skontaktuj się

Pion Wiceprezesa ds. Ekonomiki i Finansów

Dyrektor Ekonomiczny

Imię i nazwisko: Joanna PALIGA

tel.: 32 38 80 591

Skontaktuj się

Główny Księgowy

Imię i nazwisko: Grażyna KONCOWICZ

tel.: 32 38 80 470

Skontaktuj się

Dział księgowo-finansowy

Główny Ekonomista

Dział Ekonomiczny

Imię i nazwisko: Anna KORZEKWA

tel.: 32 38 80 424

Skontaktuj się

Dział Zaopatrzenia

Imię i nazwisko: Jerzy GISMAN

tel.: 32 38 80 430

Skontaktuj się

Dział umów i przetargów

Imię i nazwisko: Aleksandra CZYŻ

tel.: 32 38 80 427

Skontaktuj się