CSRG

W BYTOMIU

Władze Spółki

Zarząd VII kadencji

dr inż. Piotr Buchwald
Prezes Zarządu 01

mgr inż. Stanisław Konsek
Wiceprezes ds. Technicznych02

mgr Krzysztof Kubera
Wiceprezes ds. Ekonomiki i Finansów03

04

Rada Nadzorcza Spółki VII kadencji

Bartosz Pelk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Stec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksandra Czyż – Sekretarz Rady Nadzorczej
Iwona Malinowska – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Kubica – Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest ustawowo najwyższym organem Spółki.