CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Dotacje – NFOŚiGW

Dotacje – NFOŚiGW

Przedsięwzięcia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup sprzętu ratowniczego, kontrolno – pomiarowego i pomocniczego.

Nr przedsięwzięcia: 164/2009/Wn-12/KO-NT-PO/D
Rok: 2009
Dofinansowano ze środków NFOŚIGW

Zakup sprzętu ratowniczego, kontrolno – pomiarowego i pomocniczego:

 • Analizator konduktometryczny
 • Regulator masowy do sporządzania mieszanin gazów wzorcowych (wzorcowania przyrządów)
 • Chromatograf laboratoryjny (wzorcowanie mieszanin gazów wzorcowych)
 • Dołowa stacja do pomiaru parametrów atmosfery kopalnianej
 • Precyzyjne pompy mieszalnicze do wzorcowania przyrządów pomiarowych
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego przystosowany do ewakuacji poszkodowanych w atmosferze    niezdatnej do oddychania
 • Mała komora klimatyczna
 • Przetłaczarki tlenu

Wartość przedsięwzięcia: 1,83 mln pln
Dotacja NFOŚiGW: 1,74 mln pln

Zakup sprzętu ratowniczego, kontrolno – pomiarowego i pomocniczego.

Nr przedsięwzięcia: 126/2010/Wn-12/KO-NT-PO/D
Rok: 2010
Sfinansowano ze środków NFOŚIGW

Zakup sprzętu ratowniczego, kontrolno – pomiarowego i pomocniczego:

 • Aparaty powietrzne butlowe
 • Generator wodoru
 • Analizator do oznaczania wskaźnika samozapalności węgla kamiennego
 • Wielokanałowe podręczne przyrządy pomiarowe
 • Mikrochromatograf
 • Transformator do zasilania urządzeń inertyzacyjnych
 • Urządzenie do pomiarów przepływu i paramatrów technicznych gazów inertnych w rurociągu przesyłowym z możliwością przesyłu danych
 • Systemy monitoringu urządzeń do podawania gazów inertnych z transmisją parametrów technicznych do użytkowania oraz możliwością udostępnienia danych dla zakładów górniczych
 • Klimatyzator do prac ratowniczych

Wartość przedsięwzięcia: 1,29 mln pln
Dotacja NFOŚiGW: 1,29 mln pln

Zakup sprzętu pomiarowego oraz sprzętu ratowniczego.

Nr przedsięwzięcia: 234/2012/Wn-12/KO-NT-PO/D
Rok: 2012
Sfinansowano ze środków NFOŚIGW

Zakup sprzętu pomiarowego oraz sprzętu ratowniczego:

 • Mikrochromatograf
 • Wielokanałowe podręczne przyrządy pomiarowe
 • Wiertnica
 • Narzędzia hydrauliczne oraz pneumatyczne
 • Przewoźny górniczy agregat sprężarkowy
 • Poduszka uszczelniająca

Wartość przedsięwzięcia: 1,74 mln pln
Dotacja NFOŚiGW: 1,74 mln pln

Zakup wozów bojowych górniczego pogotowia ratowniczego.

Nr przedsięwzięcia: 214/2013/Wn-12/KO-NT-PO/D
Rok: 2013
Dofinansowano ze środków NFOŚIGW

Wartość przedsięwzięcia: 2,15 mln pln
Dotacja NFOŚiGW: 2,00 mln pln

Zakup przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz sprzętu ratowniczego.

Nr przedsięwzięcia: 280/2013/Wn-12/KO-NT-PO/D
Rok: 2013
Sfinansowano ze środków NFOŚIGW

Zakup przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz sprzętu ratowniczego:

 • Klatki i urządzenia szybowe
 • Komora dekompresyjna
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego
 • Łączność ratownicza
 • Przyrządy podręczne
 • Kombinezony gazoszczelne
 • Sonar
 • Ratowniczy przyrząd oddechowy

Wartość przedsięwzięcia: 1,73 mln pln
Dotacja NFOŚiGW: 1,73 mln pln

Zakup przewoźnego wyciągu ratowniczego.

Nr przedsięwzięcia: 799/2013/Wn-12/KO-NT-PO/D
Rok: 2016
Sfinansowano ze środków NFOŚIGW

Wartość przedsięwzięcia: 5,49 mln pln
Dotacja NFOŚiGW: 5,49 mln pln

Zakup aparatury oraz sprzętu ratowniczego.

Nr przedsięwzięcia: 85/2015/Wn-12/KO-NT-PO/D
Rok: 2015
Dofinansowano ze środków NFOŚIGW

Zakup aparatury oraz sprzętu ratowniczego:

 • Mikrochromatograf
 • Przyrządy do pomiaru parametrów fizycznych, chemicznych atmosfery kopalnianej
 • Wóz bojowy (autobus)
 • Wóz bojowy dla pogotowia specjalistycznego
 • Wóz bojowy dla pogotowia nurkowego

Wartość przedsięwzięcia: 2,05 mln pln
Dotacja NFOŚiGW: 1,97 mln pln

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Nr przedsięwzięcia: 140/2016/Wn-12/KO-NT-PO/D
Rok: 2016

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego:

 • Kamery do penetracji szybów i otworów wielko i mało średnicowych
 • Wideoendoskop przemysłowy
 • Lampy górnicze nahełmne z ładownicami

Dotacja NFOŚiGW: 1,95 mln pln
W trakcie realizacji

Zakup specjalistycznych aparatów regeneracyjnych z przyrządami kontrolno-pomiarowymi.

Nr przedsięwzięcia: 141/2016/Wn-12/KO-NT-PO/D
Rok: 2016
Sfinansowano ze środków NFOŚiGW

Dotacja NFOŚiGW: 1,95 mln pln

Zakup urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego.

Nr przedsięwzięcia: 6/2018/Wn-12/KO-nt-po/D
Rok 2017
Sfinansowano ze środków NFOŚiGW

Dotacja NFOŚiGW: 2,1 mln pln

Zakup sprzętu ratowniczego i aparatury pomiarowej.

Nr przedsięwzięcia: 36/2018/Wn-12/KO-nt-po/D
Rok 2017
Pożyczka ze środków NFOŚiGW

Pożyczka NFOŚiGW: 1,811 mln pln

Zakup sprzętu ratowniczego, łączności ratowniczej i aparatury pomiarowej.

Nr 211/2019/Wn-12/KO-nt-po/D                                                                                                       

Rok; 2019

Dotacja: 4 167 500 zł. – w trakcie realizacji.

Zakup specjalistycznego wozu bojowego.

Nr 212/2019/Wn-12/KO-nt-po/D                                                                                                   

Rok: 2019

Sfinansowano ze środków NFOŚiGW: 1 550 000 pln