CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych

Bytom, dnia 24 stycznia 2022  r.   

 

 

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych

na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm. dalej PZP)

                                                                                                                                         

W związku z planowanym zakupem systemu bezprzewodowej łączności dedykowanego do akcji ratowniczych prowadzonych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zamierza, zgodnie z art. 84 ustawy PZP, przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe.

Bezprzewodowy system łączności ratowniczej służy do zapewnienia stałej łączności podczas prowadzenia akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzenia  Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego. Zapewnienie skutecznej łączności ratowniczej jest niezbędne dla realizacji sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych w celu eliminacji lub ograniczenia negatywnego oddziaływania skutków zaistniałego zagrożenia górniczego na załogę, majątek zakładu górniczego oraz środowisko naturalne.

W ramach konsultacji Zamawiający przewiduje prezentację oferowanego systemu łączności oraz testowanie go przez pracowników CSRG S.A. w podziemnych wyrobiskach w siedzibie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu oraz w warunkach ruchowych zakładu górniczego.

Prosimy o przesłanie do dnia 04 lutego 2021 r. oświadczenia o zamiarze udziału w konsultacjach na adres a.czyz@csrg.bytom.pl . O dokładnym terminie prowadzenia konsultacji zgłaszający zostaną poinformowani w odrębnej korespondencji.

Wróć na górę

najnowsze

17 sierpnia 2022

Kondolencje

Zarząd oraz Pracownicy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. składają Panu Robertowi Wnorowskiemu Rzecznikowi Prasowemu CSRG S.A. najszczersze wyrazy współczucia i żalu ...

Więcej

17 sierpnia 2022

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. z największą ekspozycją na targach EXPO 2022.

              Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego EXPO Katowice organizowane są już od...

Więcej

18 lipca 2022

Za nami kolejna Barbórka w środku lata.

      Pokaz śląskiej mody, jarmark rękodzieła czy występy orkiestr dętych, to tylko niektóre z elementów „Barbórki w środku lata”, która...

Więcej