CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych

 

 

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych

na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn zm.)

W związku z planowanym zakupem systemu bezprzewodowej łączności dedykowanego do akcji ratowniczych prowadzonych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zamierza, zgodnie z art. 84 ustawy PZP, przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe.

Bezprzewodowy system łączności ratowniczej służy do zapewnienia ciągłej łączności podczas prowadzenia akcji ratowniczej w podziemnych zakładach górniczych. Stosownie do przepisów ratowniczych podstawowym wyposażeniem każdego zastępu ratowniczego wyruszającego z bazy do miejsca prowadzenia działań ratowniczych jest łączność ratownicza. Zapewnienie skutecznej łączności ratowniczej jest niezbędne dla realizacji sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych w celu eliminacji
lub ograniczenia negatywnego oddziaływania skutków zaistniałego zagrożenia górniczego na załogę, majątek zakładu górniczego oraz środowisko naturalne

W ramach konsultacji Zamawiający przewiduje prezentację oferowanego systemu łączności. Do jej przeprowadzenia proponujemy wykorzystać podziemne wyrobiska  w siedzibie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

Prosimy również o przedstawienie możliwości uzyskania kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego systemem bezprzewodowej łączności RESYS.

Prosimy o przesłanie do dnia 27.05.2021r. oświadczenia o zamiarze udziału
w konsultacjach na adres a.czyz@csrg.bytom.pl . O dokładnym terminie prowadzenia konsultacji zgłaszający zostaną poinformowani w odrębnej korespondencji.

Wróć na górę

najnowsze

9 maja 2022

Wielki Piknik Służb z udziałem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

         W gminie Kobyla Góra odbył się wczoraj Wielki Piknik Służb, w którym po raz pierwszy udział wzięli...

Więcej

28 kwietnia 2022

Główny Inspektor Pracy złożyła wieniec pod Pomnikiem Ku Czci Poległych na Służbie Ratowników Górniczych.

      Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy, złożyła wieniec pod Pomnikiem Ku Czci Poległych na Służbie Ratowników Górniczych, który znajduje się...

Więcej