CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Nowa formuła, cele te same. Działania CSRG S.A. w dobie epidemii.

      Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu dostosowuje swoją działalność do nowych warunków spowodowanych stałym zagrożeniem epidemicznym (COVID-19). Stanowiące trzon działalności CSRG zawodowe, specjalistyczne zastępy ratownictwa górniczego objęte zostały reżimem sanitarnym, polegającym m.in. na podzieleniu ratowników na trzy grupy, które nie mają ze sobą kontaktu. Wszystkie pomieszczenia po każdej zmianie dyżurujących zastępów są obligatoryjnie dezynfekowane i ozonowane. Konieczne prace wykonywane są z wykorzystaniem środków ochrony osobistej (maska i rękawiczki ochronne). Podobne rozwiązania wprowadzono w trzech Okręgowych Stacja Ratownictwa Górniczego (Bytom-Zabrze, w Jaworznie i  Wodzisławiu Śląskim). W tym miejscu warto przypomnieć, że  stała gotowość służb ratownictwa górniczego jest warunkiem niezbędnym dla  funkcjonowania zakładów górniczych prowadzących wydobycie.

      Kolejny i zarazem bardzo istotny segment działalności CSRG S.A. stanowią szkolenia. Rocznie z różnego rodzaju szkoleń prowadzonych zarówno w siedzibie CSRG, jak również w  Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego, korzysta blisko 5 tysięcy osób (w 2019 roku było to 4800 osób). Wraz  z  ogłoszeniem stanu epidemicznego w naszym kraju, Prezes Zarządu CSRG S.A. dr inż. Piotr Buchwald podjął decyzję o czasowym zawieszeniu prowadzonych szkoleń i wznowieniu ich w  odpowiednim momencie. Przypominamy, że istnieje realna potrzeba uzupełniania w  zakładach górniczych kadr kierujących akcjami ratowniczymi i  kierujących kopalnianymi stacjami ratownictwa górniczego. Dlatego wznowienie szkoleń ratowniczych zaplanowano od  czerwca 2020 roku, w szczególności dla osób, które do tej pory nie brały udziału w tego typu specjalistycznych szkoleniach.  Będą to kursy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu wykładowca – uczestnik szkolenia, dlatego też będą one prowadzone zdalnie w  formie on-line z pomieszczeń CSRG i OSRG przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji, która pozwala na kontakt wizyjny i foniczny uczestnika szkolenia z  wykładowcą. Ta formuła szkolenia pozwoli na pełne przekazanie  potrzebnej  wiedzy w  zakresie wymaganym przez przepisy rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego.

     Ratownicy górniczy zawsze są gotowi do niesienia pomocy, niezależnie od sytuacji. W  większości podmiotów medycznych zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej jest coraz lepsze, jednak należy pamiętać, że stan epidemii w  naszym kraju nadal trwa i są one stale wykorzystywane. Dlatego Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w  Bytomiu, w  miarę możliwości, postanowiła podzielić się z medykami profesjonalnym sprzętem do  ochrony górnych dróg oddechowych. Stąd decyzja Prezesa Piotra Buchwalda o  nieodpłatnym przekazaniu kilku jednostkom medycznym 30 sztuk pełnotwarzowych masek wraz z filtrami elektrostatycznymi.

Do chwili obecnej otrzymały je m.in. : „CEN-MED” Spółka z o.o., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu – oddział zakaźny oraz Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z  o.o. Szpital Miejski  pw. św. Łukasza w Piekarach Śląskich.

     Przekazane maski typu RA, to maski normalnociśnieniowe, do których można podłączyć filtr oddechowy o właściwościach wirusowo-bakteriobójczych. Ich zaletą jest m.in. wygodne dopasowanie, połączone z podwójnym uszczelnieniem, które dostosowuje się do  różnych kształtów głów i twarzy i  zapewnia maksimum bezpieczeństwa.

     Warto wspomnieć, że CSRG S.A. jest również w posiadaniu specjalnego urządzenia i  przeszkolonych ekip do przeprowadzania dezynfekcji mgłowej powierzchni, które w  pierwszej kolejności wykorzystywane jest do odkażania pomieszczeń, w których dyżurują ratownicy górniczy.  Urządzenie to jest przeznaczone do dezynfekcji różnego rodzaju pomieszczeń, takich jak biura, restauracje, magazyny, klasy szkolne, ale także do odkażania samochodów. Zamgławiacz ultradźwiękowy wyrzuca z siebie dezynfekującą mgłę, która ma kroplę 12 razy mniejszą niż w opryskiwaczu, woda zachowuje się jak gaz – nie opada, ale unosi się przez 40 minut w powietrzu, docierając w każdy zakamarek pomieszczenia, a wraz z nią czynnik chemiczny. Co ważne, dezynfekcja prowadzona w taki sposób jest bezpieczna dla urządzeń elektrycznych. Nasze służby techniczne mogą świadczyć tego typu usługi dezynfekujące również dla podmiotów zewnętrznych.

Wróć na górę

najnowsze

17 czerwca 2021

Są rany, które nigdy się nie goją.

     Mija 10 lat od tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w KWK Krupiński. Akcja rozpoczęła się w dniu 05.05.2011r. o godzinie...

Więcej

20 maja 2021

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych

    Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn zm.)...

Więcej