CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Władze spółki

O nas/ Władze spółki

 

 

Skład Zarządu CSRG S.A.

 

  1. dr inż. Piotr Buchwald – Prezes Zarządu
  2. mgr inż. Stanisław Konsek – Wiceprezes ds. Technicznych
  3. mgr Krzysztof Kubera – Wiceprezes ds. Ekonomiki i Finansów

 

Skład Rady Nadzorczej CSRG S.A.:

 

  1. Bartosz Pelk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Tomasz Stec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Aleksandra Czyż – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Iwona Malinowska – Członek Rady Nadzorczej
  5. Zbigniew Kubica – Członek Rady Nadzorczej