CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Zakupy i sprzedaż

Zakupy i sprzedaż

          Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. informuje, że w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii, a co za tym idzie ograniczeniami w kontaktach oraz przemieszczaniu się, a także w wielu przypadkach pracą zdalną WSZYSTKIE postępowania przetargowe prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczane będą na Platformie Przetargowej Zamawiającego.