CSRG

W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Zapraszenie do składania ofert na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych:

Rada Nadzorcza
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25 41-902 Bytom

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych:
• Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej: CSRG),
• Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN?RAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (dalej: CEN_RAT),
• „Cen-Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (dalej: CEN-MED),
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. za rok 2015.

Szczegóły do pobrania

Wróć na górę

najnowsze

20 maja 2024

Zawodowi ratownicy górniczy z CSRG S.A. odznaczeni.

           W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia 37 zawodowym ratownikom górniczym z Centralnej...

Więcej