CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Zakupy bieżące

Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusów pełniących funkcję wozów bojowych, będących własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanych w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego Bytom ? Zabrze, Jaworzno i Wodzisław Śl. Zadanie 1 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom ? Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 33, Zadanie 2 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, Zadanie 3 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl.01

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusów pełniących funkcję wozów bojowych, będących własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanych w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego Bytom ? Zabrze, Jaworzno i Wodzisław Śl. Zadanie 1 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom ? Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 33, Zadanie 2 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, Zadanie 3 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl.

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 16.07.2018 Pobierz
SIWZ 16.07.2018 Pobierz
JEDZ 16.07.2018 Pobierz
Drukuj

Administrowanie i serwisowanie oprogramowania SZYK2 wykorzystywanego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz jej spółce zależnej CUS CSRG CEN ? RAT Sp. z o.o., a także wdrożenie nowego modułu02

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Administrowanie i serwisowanie oprogramowania SZYK2 wykorzystywanego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz jej spółce zależnej CUS CSRG CEN ? RAT Sp. z o.o., a także wdrożenie nowego modułu

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 10.07.2018 Pobierz
Ogłoszenie 10.07.2018 Pobierz
Drukuj

Dostawa sprzętu do prac ratowniczych wysokościowych03

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa sprzętu do prac ratowniczych wysokościowych

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 10.07.2018 Pobierz
Ogłoszenie o zam. 10.07.2018 Pobierz
Załaczniki do edycji 10.07.2018 Pobierz
Sprostowanie 16.07.2018 Pobierz
Drukuj

Sukcesywna dostawa, przez okres 12 miesięcy, tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek04

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Sukcesywna dostawa, przez okres 12 miesięcy, tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 10.07.2018 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 10.07.2018 Pobierz
Załączniki do edycji 10.07.2018 Pobierz
Odp. na pytanie 13.07.2018 Pobierz
Odp. na pytania 16.07.2018 Pobierz
Drukuj

Administrowanie i serwisowanie oprogramowania SZYK2 wykorzystywanego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz jej spółce zależnej CUS CSRG CEN ? RAT Sp. z o.o., a także wdrożenie nowego modułu05

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Administrowanie i serwisowanie oprogramowania SZYK2 wykorzystywanego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz jej spółce zależnej CUS CSRG CEN ? RAT Sp. z o.o., a także wdrożenie nowego modułu

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 13.06.2018 Pobierz
SIWZ 13.06.2018 Pobierz
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 20.06.2018 Pobierz
Sprostowanie 22.06.2018r. Pobierz
Załączniki do edycji 22.06.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 29.06.2018r. Pobierz
Wynik postępowania 03.07.2018 Pobierz
Drukuj

NOWE! Dostawa przewoźnej wciągarki z noszami transportowymi do prac ratowniczych wysokościowych wraz z osprzętem06

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

NOWE! Dostawa przewoźnej wciągarki z noszami transportowymi do prac ratowniczych wysokościowych wraz z osprzętem

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 07.06.2018 Pobierz
SIWZ 07.06.2018 Pobierz
Załączniki do edycji 07.06.2018 Pobierz
Opis przedmiotu 07.06.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia 15.06.2018 Pobierz
wynik postepowania 09.07.2018 Pobierz
Drukuj

Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25 oraz w pomieszczeniu Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 95.07

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25 oraz w pomieszczeniu Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 95.

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 15.05.2018 Pobierz
SIWZ 15.05.2018 Pobierz
PFU 15.05.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 05.06.2018 Pobierz
wynik postępowania 19.06.2018 Pobierz
Drukuj

Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusów pełniących funkcję wozów bojowych, będących własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanych w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego Bytom ? Zabrze, Jaworzno i Wodzisław Śl. Zadanie 1 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom ? Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 33, Zadanie 2 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, Zadanie 3 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl.08

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusów pełniących funkcję wozów bojowych, będących własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanych w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego Bytom ? Zabrze, Jaworzno i Wodzisław Śl. Zadanie 1 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom ? Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 33, Zadanie 2 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, Zadanie 3 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl.

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 14.05.2018 Pobierz
SIWZ 14.05.2018 Pobierz
JEDZ 14.05.2018 Pobierz
Sprostowanie - wadium, termin składania ofert 15.05.2018 Pobierz
Nowe! Sprostowanie 11.06.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 18.06.2018 Pobierz
uniewaznienie postępowania 10.07.2018 Pobierz
Drukuj

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybikach i otworach wielkośrednicowych09

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybikach i otworach wielkośrednicowych

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 17.04.2018 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 17.04.2018 Pobierz
Załączniki do edycji 19.04.2018 Pobierz
Wizja 24.04.2018 Pobierz
Unieważnienie postępowania 27.04.2018 Pobierz
Drukuj

Dostawa przewoźnej wciągarki z noszami transportowymi do prac ratowniczych wysokościowych wraz z osprzętem10

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa przewoźnej wciągarki z noszami transportowymi do prac ratowniczych wysokościowych wraz z osprzętem

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 17.04.2018 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 17.04.2018 Pobierz
Załaczniki do edycji 19.04.2018 Pobierz
Odpowiedź na pytanie 23.04.2018 Pobierz
Opis przedmiotu zamowienia 26.04.2018 Pobierz
Sprostowanie 26.04.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia 08.05.2018 Pobierz
Unieważnienie postepowania 14.05.2018 Pobierz
Drukuj

Dostaw pneumatycznych podnośników i narzędzi ratowniczych11

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostaw pneumatycznych podnośników i narzędzi ratowniczych

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 17.04.2018 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 17.04.208 Pobierz
Załaczniki do edycji 19.04.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 25.04.2018 Pobierz
Rozstrzygnięcie postępowania 15.05.2018 Pobierz
Drukuj

Dostawa 45 szt. aparatów ucieczkowych12

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa 45 szt. aparatów ucieczkowych

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 17.04.2018 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 17.04.2018 Pobierz
Załączniki do edycji 19.04.20018 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 26.04.2018 Pobierz
Rozstrzygnięcie postępowania 25.05.2018 Pobierz
Drukuj

Dostawa telemetrycznego systemu monitorowania czynności życiowych dla 22 stanowisk13

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa telemetrycznego systemu monitorowania czynności życiowych dla 22 stanowisk

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 13.04.2018 Pobierz
Ogłoszenie 13.04.2018 Pobierz
Załaczniki do edycji 19.04.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia 24.04.2018 Pobierz
wynik postepowania 26.04.2018 Pobierz
Drukuj

Dostawa, fabrycznie nowych, czterech stacji testujących i kalibrujących przyrządy pomiarowe parametrów chemicznych powietrza marki Dräger.14

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa, fabrycznie nowych, czterech stacji testujących i kalibrujących przyrządy pomiarowe parametrów chemicznych powietrza marki Dräger.

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 06.04.2018 Pobierz
Ogłoszenie 06.04.2018 Pobierz
Sprostowanie 06.04.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia 19.04.2018 Pobierz
rozstrzygnięcie postepowania 26.04.2018 Pobierz
Drukuj

Dostawa zestawów chromatograficznych gazowych do wyznaczania poziomu zagrożenia pożarowego ? 2 komplety15

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa zestawów chromatograficznych gazowych do wyznaczania poziomu zagrożenia pożarowego ? 2 komplety

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 10.04.2018 Pobierz
SIWZ 10.04.2018 Pobierz
JEDZ 10.04.2018 Pobierz
Odpowiedź na pytanie 23.04.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia 14.05.2018 Pobierz
wynik postępowania 07.06.2018 Pobierz
Drukuj

Dostawa dwóch samochodów osobowych16

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa dwóch samochodów osobowych

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 28.03.2018 Pobierz
SIWZ 28.03.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 09.04.2018 Pobierz
Wynik postępowania 11.04.2018 Pobierz
Drukuj

Dostawa wozu pogotowia specjalistycznego z HDS17

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa wozu pogotowia specjalistycznego z HDS

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 28.03.2018 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 28.03.2018 Pobierz
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 05.04.2018 Pobierz
Odpowiedzi na pytania 06.042018 Pobierz
Odpowiedzi na pytania 10.04.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 16.04.2018 Pobierz
wynik postępowania 27.04.2018 Pobierz
Drukuj

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów biurowych z nadrukiem logo CSRG S.A. Zadanie 1 ? Sukcesywna dostawa do końca 2018 roku materiałów biurowych Zadanie 2 ? Sukcesywna dostawa do końca 2018 roku materiałów biurowych wraz z wykonaniem nadruku według wzorów Zamawiającego18

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów biurowych z nadrukiem logo CSRG S.A. Zadanie 1 ? Sukcesywna dostawa do końca 2018 roku materiałów biurowych Zadanie 2 ? Sukcesywna dostawa do końca 2018 roku materiałów biurowych wraz z wykonaniem nadruku według wzorów Zamawiającego

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 21.03.2018 Pobierz
SIWZ 21.03.2018 Pobierz
Załaczniki w wersji do edycji 21.03.2018 Pobierz
Informacje z otwarcia ofert 04.04.2018 Pobierz
rozstrzygnięcie postepowania 11.04.2018 Pobierz
Drukuj

Całodobowa usługa polegająca na fizycznej ochronie mienia budynków oraz terenu w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12d19

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Całodobowa usługa polegająca na fizycznej ochronie mienia budynków oraz terenu w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12d

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 13.03.2018 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 13.03.2018 Pobierz
Załaczniki w wersji do edycji 13.03.2018 Pobierz
Sprostowanie 15.03.2018r. Pobierz
Odpowiedzi na pytania 16.03.2018 Pobierz
Sprostowanie 19.03.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 21.03.2018 Pobierz
Wynik postępowania 23.03.2018 Pobierz
Drukuj

Dostawa urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego w technologii PSA pracującego w systemie zdalnej obsługi o wydajności powyżej 800 Nm3/h oraz zawartości azotu ? 97% i tlenu ? 3%20

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego w technologii PSA pracującego w systemie zdalnej obsługi o wydajności powyżej 800 Nm3/h oraz zawartości azotu ? 97% i tlenu ? 3%

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 05.03.2018 Pobierz
SIWZ 05.03.2018 Pobierz
JEDZ 05.03.2018 Pobierz
Pytania do SIWZ i odpowiedzi oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert 29.03.2018 Pobierz
Sprostowanie SIWZ 03.04.2018 Pobierz
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 13.04.2018 Pobierz
Załączniki do SIWZ do edycji 19.04.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 23.04.2018 Pobierz
Wynik postępowania 07.06.2018 Pobierz
Drukuj

Modernizacja komór klimatycznych, maszynowni i sterowni w budynku Specjalistycznego Ośrodka Badań i Porad Lekarskich CEN-MED w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 1221

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Modernizacja komór klimatycznych, maszynowni i sterowni w budynku Specjalistycznego Ośrodka Badań i Porad Lekarskich CEN-MED w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 28.02.2018 Pobierz
Ogłoszenie 28.02.2018 Pobierz
Załaczniki - dokumentacja techniczna - część ogólnobudowlana 28.02.2018 Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
Załaczniki - dok. techn. - Część elektryczna 28.02.2018 Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
Załaczniki - dok. techn. Część sanitarna 28.02.2018 Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
--- Pobierz
Załaczniki do SIWZ w wersji do edycji 28.02.2018r. Pobierz
Informacja z otwarcia 16.03.2018 Pobierz
wynik postępowania 05.04.2018 Pobierz
Drukuj

Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusu pełniącego funkcję wozu bojowego, będącego własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom ? Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 33.22

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusu pełniącego funkcję wozu bojowego, będącego własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom ? Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 33.

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 04.01.2018 Pobierz
Ogłoszenie 04.01.2018 Pobierz
Załączniki do edycji 04.01.2018 Pobierz
Informacja z otwarcia 12.01.2018 Pobierz
wynik 17.01.2018 Pobierz
Drukuj

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników dyżurujących w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego w Jaworznie i Wodzisławiu Śl.23

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników dyżurujących w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego w Jaworznie i Wodzisławiu Śl.

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników dyżurujących w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego w Jaworznie i Wodzisławiu Śl.

 

Zadanie 1 –   Przygotowanie i dostawa  posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 95.

Zadanie 2 – Przygotowanie i dostawa  posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 3.

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 08.12.2017 Pobierz
SIWZ 08.12.2017 Pobierz
Załączniki do edycji 08.12.2017 Pobierz
Odpowiedzi na pytanie 13.12.2017 Pobierz
Informacja z otwarcia 18.12.2017 Pobierz
Wynik 21.12.2017 Pobierz
Drukuj

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników dyżurujących w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego w Bytomiu/Zabrzu, Jaworznie i Wodzisławiu Śl. Zadanie 1 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu/Zabrzu, z dostawą do Zabrza ul. Jodłowej 33. Zadanie 2 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 95. Zadanie 3 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 3.24

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników dyżurujących w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego w Bytomiu/Zabrzu, Jaworznie i Wodzisławiu Śl. Zadanie 1 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu/Zabrzu, z dostawą do Zabrza ul. Jodłowej 33. Zadanie 2 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 95. Zadanie 3 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 3.

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 21.11.2017 Pobierz
Ogłoszenie 21.11.2017 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017 Pobierz
Unieważnienie 08.12.2017 Pobierz
Rozstrzygnięcie Zad 1 15.12.2017 Pobierz
Drukuj

Dostawa nowych części zamiennych i materiałów do aparatów regeneracyjnych typu PSS BG-4 plus25

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa nowych części zamiennych i materiałów do aparatów regeneracyjnych typu PSS BG-4 plus

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 07.11.2017 Pobierz
SIWZ 07.11.2017 Pobierz
Załączniki do edycji 10.11.2017 Pobierz
Informacje z otwarcia ofert 16.11.2017 Pobierz
Rozstrzynięcie postępowania 24.11.2017 Pobierz
Drukuj

Dostawa ośmiu membranowych modułów do separacji gazu26

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa ośmiu membranowych modułów do separacji gazu

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 02.11.2017 Pobierz
SIWZ 02.11.2017 Pobierz
Załączniki do edycji 02.11.2017 Pobierz
Informacja z otwarcia 10.11.2017 Pobierz
Rozstrzygnięcie postępowania 22.11.2017 Pobierz
Drukuj

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.27

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 26.10.2017 Pobierz
SIWZ 26.10.2017 Pobierz
Załączniki do edycji 02.11.2017 Pobierz
Informacja z otwarcia 06.11.2017 Pobierz
Rozstrzygnięcie 14.11.2017 Pobierz
Drukuj

Dostawa sprzętu medycznego28

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa sprzętu medycznego

Zadanie 1 – Dostawa defibrylatorów

Zadanie 2 -Dostawa respiratorów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.)

Zadanie 3  – Dostawa przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych (2 szt.)

Zadanie 4 – Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej do wozów bojowych (5 szt.)

Zadanie 5 – Dostawa pulsoksymetrów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt)

Zadanie 6 – Dostawa zestawów opatrunków hydrożelowych na oparzenia do wozów bojowych (10 szt. )

Zadanie 7 – Dostawa zestawów szyn usztywniających zabezpieczających urazy do wozów bojowych (5 szt.)

Zadanie 8 – Dostawa zestawów do wkłuć doszpikowych do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.)

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 17-10-2017 Pobierz
SIWZ 17-10-2017 Pobierz
Sprostowanie zapisów SIWZ i odpowiedzi na pytania 03-11-2017 Pobierz
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 10-11-2017 Pobierz
Załączniki do SIWZ w wersji do edycji. Kolorem czerwonym naniesiono zmiany wynikajce z odpowiedzi na pytania do SIWZ i sprostowań. 10-11-2017 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 20.11.2017 Pobierz
Rozstrzygnięcie postepowania 27.11.2017 Pobierz
Drukuj

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych z logo CSRG S.A.29

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych z logo CSRG S.A.

Zadanie 1 – Dostawa szklanego trofeum.
Zadanie 2 – Dostawa folderów reklamowych.
Zadanie 3 – Dostawa gadżetów reklamowych i zestawów upominkowych z logo CSRG S.A.

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 11-10-2017 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 11-10-2017 Pobierz
Załącznik w wersji do edycji 11-10-2017 Pobierz
Odpowiedź na pytanie 13-10-2017 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 19-10-2017 Pobierz
Rozstrzygnięcie postępowania 31-10-2017 Pobierz
Drukuj

Opracowanie projektu i wykonanie utwardzenia i nawierzchni z kostki brukowej terenu w OSRG Wodzisław30

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Opracowanie projektu i wykonanie utwardzenia i nawierzchni z kostki brukowej terenu w OSRG Wodzisław

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 26-09-2017 Pobierz
SIWZ 26-09-2017 Pobierz
Załączniki do edycji 26-09-2017 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 11-10-2017 Pobierz
Rozstrzygnięcie postępowania 17-10-2017 Pobierz
Drukuj

Dostawa kalendarzy na rok 2018 wraz z wykonaniem nadruku i tłoczenia według wzorów Zamawiającego31

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa kalendarzy na rok 2018 wraz z wykonaniem nadruku i tłoczenia według wzorów Zamawiającego

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
SIWZ 26-09-2017 Pobierz
Ogłoszenie 26-09-2017 Pobierz
Załączniki do edycji 26-09-2017 Pobierz
Odp. na zapytanie zm. terminu in tern. 03-10-2017 Pobierz
informacja z otwarcia ofert 09-10-2017 Pobierz
Rozstrzygnięcie postępowania 17-10-2017 Pobierz
Drukuj

Dostawa układu schładzania i uzdatniania sprężonego powietrza wraz z montażem32

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa układu schładzania i uzdatniania sprężonego powietrza wraz z montażem

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 26-09-2017 Pobierz
SIWZ 26-09-2017 Pobierz
Załączniki do edycji 26-09-2017 Pobierz
Zmiana terminu internet 05-10-2017 Pobierz
Zmiana terminu 11-10-2017 Pobierz
Zmiana treści SIWZ 18-10-2017 Pobierz
Zmiana terminu 25-10-2017 Pobierz
Odpowiedzi na pytanie i zmiana terminu 27-10-2017 Pobierz
Informacja z otwarcia 31-10-2017 Pobierz
Rozstrzygnięcie postępowania 03-11-2017 Pobierz
Drukuj

NOWY Dostawa kamer do penetracji szybów i otworów wielko i mało średnicowych33

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

NOWY Dostawa kamer do penetracji szybów i otworów wielko i mało średnicowych

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
ogłoszenie 26-10-2017 Pobierz
SIWZ 26-10-2017 Pobierz
odpowiedź na pytania strona 26-10-2017 Pobierz
załącznik do edycji 26-10-2017 Pobierz
odpowiedź na pytania 21.07.2017 26-10-2017 Pobierz
info z otwarcia internet 26-10-2017 Pobierz
wynik internet 26-10-2017 Pobierz
Drukuj

Dostawa samochodu dostawczego 3,5 tony34

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa samochodu dostawczego 3,5 tony

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie 14-09-2017 Pobierz
SIWZ 14-09-2017 Pobierz
Załącznik do edycji 14-09-2017 Pobierz
Zmiana terminu 22-09-2017 Pobierz
Informacja otwarcia 27-09-2017 Pobierz
Rozstrzygnięcie 06-10-2017 Pobierz
Drukuj

Dostawa 28 kompletów wielokanałowych podręcznych przyrządów pomiarowych35

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Dostawa 28 kompletów wielokanałowych podręcznych przyrządów pomiarowych

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 17-08-2017 Pobierz
SIWZ 31-08-2017 Pobierz
Załącznik do edycji 05-10-2017 Pobierz
Informacja z otwarcia na stronę 05-10-2017 Pobierz
Wynik internet 05-10-2017 Pobierz
Drukuj

NOWY Wykonanie projektu modernizacja 2 komór klimatycznych w budynku SOBiPL w Bytomiu ul. Chorzowska36

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

NOWY Wykonanie projektu modernizacja 2 komór klimatycznych w budynku SOBiPL w Bytomiu ul. Chorzowska

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 31-08-2017 Pobierz
SIWZ 31-08-2017 Pobierz
załącznik do edycji 05-10-2017 Pobierz
informacja z otwarcia 05-10-2017 Pobierz
wynik internet 05-10-2017 Pobierz
Drukuj

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OSRG w Jaworznie – 2 Zadania37

CSRG

Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w bytomiu

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OSRG w Jaworznie – 2 Zadania

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
ogłoszenie 26-07-2017 Pobierz
SIWZ 26-07-2017 Pobierz
informacja z otwarcia ofert 17-08-2017 Pobierz
wynik internet 29-08-2017 Pobierz
Drukuj