CSRG

W BYTOMIU

Zakupy bieżące

Obsługa prawna Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz spółek zależnych CUS CSRG CEN-RAT Sp. z o.o. w Bytomiu i CEN-MED Sp. z o.o. w Bytomiu Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2019, poz. 1843) o wartości nieprzekraczającej kwoty 750.000 Euro Więcej 01

Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych i usług głosowych dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz zakup serwera Więcej 02

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego inwestycji: „Budowa budynku Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym” Więcej 03

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników dyżurujących w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego Bytom-Zabrze, Jaworzno i Wodzisław Śl. – Trzy Zadania Więcej 04

Wykonanie remontu dachów wraz z obróbką kominów, blacharską oraz orynnowaniem na budynkach mieszczących się na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom – Zabrze w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12 Więcej 05

Wykonanie robót budowlanych dekarsko – blacharskich na budynkach Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Zadanie 1 – Wykonanie remontu dachów wraz z obróbką kominów, blacharską oraz orynnowaniem na budynkach mieszczących się na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom – Zabrze w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12; Zadanie 2 – Wykonanie modernizacji dachu na budynku mieszczącym się na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Wodzisław Śl. we Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 3. Więcej 06

Dostawa kalendarzy z logo CSRG S.A. Więcej 07

Opracowanie projektu oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim. Więcej 08

Dostawa 4 kompletów łączności ratowniczej przewodowej z możliwością zdalnego pomiaru temperatury i wilgotności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczej oraz nasłuchu prowadzonych rozmów i ich rejestracji w sztabie akcji. Więcej 09

Dostawa sprzętu ratowniczego o napędzie hydraulicznym z osprzętem. Zadanie 1: Dostawa agregatów hydraulicznych o napędzie spalinowym, elektrycznym i pneumatycznym oraz narzędzi hydraulicznych wraz z osprzętem. Zadanie 2: Dostawa uniwersalnych narzędzi hydraulicznych – nożycorozpieraczy o napędzie ręcznym z zintegrowaną pompą wraz z osprzętem. Więcej 10

Dostawa trzech kompletów mikrochromatografów gazowych Więcej 11

Dostawa 4 kompletów łączności ratowniczej przewodowej z możliwością zdalnego pomiaru temperatury i wilgotności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczej oraz nasłuchu prowadzonych rozmów i ich rejestracji w sztabie akcji. Więcej 12

Sukcesywna dostawa, przez okres 12 miesięcy, tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek. Więcej 13

Fizyczna ochrona mienia obiektów Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. mieszczących się w Bytomiu Więcej 14

Zawarcie umowy ramowej na dostawę nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatów i sprzętu firmy „Dräger” będącego na wyposażeniu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Więcej 15

Bezgotówkowy zakup paliwa w okresie 24 miesięcy do samochodów oraz do innych pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu oraz płatność kartami za przejazd drogami płatnymi. Więcej 16

Dostawa gadżetów reklamowych i zestawów upominkowych z logo CSRG S.A. Więcej 17

Zawarcie umowy ramowej na: Zadanie 1 – Sukcesywne serwisowanie aparatów i sprzętu firmy „Dräger” będącego na wyposażeniu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Zadanie 2 – Dostawa nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatów i sprzętu firmy „Dräger” będącego na wyposażeniu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Więcej 18

Zawarcie umowy ramowej na sukcesywne serwisowanie sprzętu firmy „Faser” S.A. będącego na wyposażeniu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Więcej 19

Sukcesywna dostawa ostarytu i pochłaniaczy: Zadanie 1: Dostawa ostarytu – sorbentu CO2 do pochłaniaczy dwutlenku węgla (CO2) stanowiących wyposażenie tlenowych aparatów oddechowych używanych w podziemnych zakładach górniczych. Zadanie 2: Dostawa pochłaniaczy dwutlenku węgla typu CO228 do tlenowych aparatów izolujących oddechowych typu W-70 produkcji Fabryki Sprzętu Ratowniczego i Lamp Górniczych „Faser” S.A. Więcej 20

Sukcesywna dostawa pochłaniaczy dwutlenku węgla (wkładów jednorazowych) do regeneracyjnych aparatów oddechowych z tlenem typu PSS BG 4 EP/plus produkowanych przez firmę Dräger z Niemiec. Więcej 21

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych z nadrukiem logo CSRG S.A. Więcej 22

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów biurowych z nadrukiem logo CSRG S.A. Zadanie 1 – Sukcesywna dostawa do końca 2019 roku materiałów biurowych Zadanie 2 – Sukcesywna dostawa do końca 2019 roku materiałów biurowych wraz z wykonaniem nadruku według wzorów Zamawiającego Więcej 23

Fizyczna ochrona mienia obiektu w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25. Więcej 24

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 95. Więcej 25

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników dyżurujących w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego w Bytomiu-Zabrzu, Jaworznie i Wodzisławiu Śl. , Zadanie 1 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu-Zabrzu, z dostawą do Zabrza ul. Jodłowej 33, Zadanie 2 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 95, Zadanie 3 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 3. Więcej 26

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników dyżurujących w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego w Bytomiu-Zabrzu, Jaworznie i Wodzisławiu Śl. Więcej 27

Usługa ubezpieczenia: Zadanie 1 – Ubezpieczenie majątku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Zadanie 2 – Ubezpieczenie floty pojazdów Zadanie 3 – Ubezpieczenie NNW pracowników Więcej 28

Dostawa rozpór oraz siatki okładzinowej do zabudowy w ćwiczebnych wyrobiskach CSRG S.A. Zadanie 1 – Dostawa rozpór do odrzwi ŁP Zadanie 2 – Dostawa siatki okładzinowej Więcej 29

NOWE!!!Wykonanie prac remontowych w budynku Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 3. Zadanie 1: Przebudowa pomieszczenia do dezynfekcji aparatów regeneracyjnych z dostawą i montażem wyposażenia. Zadanie 2: Przebudowa pomieszczenia WC na II piętrze z wykonaniem wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Więcej 30

Dostawa odrzwi, rozpór oraz siatki okładzinowej do zabudowy w ćwiczebnych wyrobiskach CSRG S.A. Zadanie 1 – Dostawa 160 kompletów odrzwi ŁP, Zadanie 2 – Dostawa rozpór do odrzwi ŁP, Zadanie 3 – Dostawa siatki okładzinowej Więcej 31

Zaprojektowanie oraz wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV – monitoring podziemnych wyrobisk ćwiczebnych CSRG S.A. w Bytomiu wraz z systemami i instalacjami współtowarzyszącymi Więcej 32

NOWE!!! Dostawa odrzwi wraz z akcesoriami oraz siatką opinki do zabudowy w ćwiczebnych wyrobiskach CSRG S.A. Zadanie 1 – Dostawa 180 kompletów odrzwi ŁP, Zadanie 2 – Dostawa 720 strzemion SDO, Zadanie 3 – Dostawa rozpór do odrzwi ŁP, Zadanie 4 – Dostawa siatki okładzinowej do obudowy. Więcej 33

NOWE!!! Wykonanie prac remontowych w budynku Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 3. Zadanie 1: Przebudowa pomieszczenia do dezynfekcji aparatów regeneracyjnych z dostawą i montażem wyposażenia. Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie dwóch niezależnych instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji) oraz zabudowa dodatkowych klimatyzatorów ściennych w dwóch salach wykładowych. Zadanie 3: Przebudowa pomieszczenia WC na II piętrze z wykonaniem wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Zadanie 4: Wykonanie ogrodzenia terenu OSRG w Wodzisławiu Śl. Więcej 34

Dostawa odrzwi wraz z akcesoriami oraz siatką opinki do zabudowy w ćwiczebnych wyrobiskach CSRG S.A. Zadanie 1 – Dostawa 180 kompletów odrzwi ŁP Zadanie 2 – Dostawa 720 strzemion SDO Zadanie 3 – Dostawa rozpór do odrzwi ŁP Zadanie 4 – Dostawa siatki okładzinowej do obudowy Więcej 35

NOWE!! Dostawa sprzętu do prac ratowniczych wysokościowych Więcej 36

Dostawa 3 sztuk pomp szlamowych zasilanych elektrycznie dostosowanych do pracy w wyrobiskach górniczych z możliwością pracy w tandemie Więcej 37

Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusów pełniących funkcję wozów bojowych, będących własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanych w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego Jaworzno i Wodzisław Śl. Zadanie 1 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, Zadanie 2 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. Więcej 38

Dostawa materiałów reklamowych oraz kalendarzy z nadrukiem logo CSRG S.A.: Zadanie 1: Dostawa gadżetów reklamowych i zestawów upominkowych z logo CSRG S.A. Zadanie 2: Dostawa kalendarzy z logo CSRG S.A. Zadanie 3: Dostawa folderów reklamowych z logo CSRG S.A. Więcej 39

Wykonanie prac remontowych w budynku Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. Przy ul. Marklowickiej 3. Zadanie 1: Przebudowa pomieszczenia do dezynfekcji aparatów regeneracyjnych z dostawą i montażem wyposażenia. Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie dwóch niezależnych instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji) oraz zabudowa dodatkowych klimatyzatorów ściennych w dwóch salach wykładowych. Zadanie 3: Przebudowa pomieszczenia WC na II piętrze z wykonaniem wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Zadanie 4: Wykonanie ogrodzenia terenu OSRG w Wodzisławiu Śl. Więcej 40

Dostawa pomp zasilanych elektrycznie dostosowanych do pracy w wyrobiskach górniczych Zadanie 1. Dostawa 2 sztuk pomp do wody zanieczyszczonej z możliwością pracy w tandemie. Zadanie 2. Dostawa 3 sztuk pomp szlamowych z możliwością pracy w tandemie. Więcej 41

Dostawa klatki szybowej wraz z pomostami Więcej 42

Administrowanie i serwisowanie oprogramowania SZYK2 wykorzystywanego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz jej spółce zależnej CUS CSRG CEN – RAT Sp. z o.o., a także wdrożenie nowego modułu Więcej 43

Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusów pełniących funkcję wozów bojowych, będących własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanych w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego Bytom – Zabrze, Jaworzno i Wodzisław Śl. Zadanie 1 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom – Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 33, Zadanie 2 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, Zadanie 3 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. Więcej 44

Administrowanie i serwisowanie oprogramowania SZYK2 wykorzystywanego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz jej spółce zależnej CUS CSRG CEN – RAT Sp. z o.o., a także wdrożenie nowego modułu Więcej 45

Dostawa sprzętu do prac ratowniczych wysokościowych Więcej 46

Sukcesywna dostawa, przez okres 12 miesięcy, tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek Więcej 47

Administrowanie i serwisowanie oprogramowania SZYK2 wykorzystywanego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz jej spółce zależnej CUS CSRG CEN – RAT Sp. z o.o., a także wdrożenie nowego modułu Więcej 48

NOWE! Dostawa przewoźnej wciągarki z noszami transportowymi do prac ratowniczych wysokościowych wraz z osprzętem Więcej 49

Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25 oraz w pomieszczeniu Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 95. Więcej 50

Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusów pełniących funkcję wozów bojowych, będących własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanych w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego Bytom – Zabrze, Jaworzno i Wodzisław Śl. Zadanie 1 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom – Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 33, Zadanie 2 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, Zadanie 3 – Całodobowa obsługa wozu bojowego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. Więcej 51

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybikach i otworach wielkośrednicowych Więcej 52

Dostawa przewoźnej wciągarki z noszami transportowymi do prac ratowniczych wysokościowych wraz z osprzętem Więcej 53

Dostaw pneumatycznych podnośników i narzędzi ratowniczych Więcej 54

Dostawa 45 szt. aparatów ucieczkowych Więcej 55

Dostawa telemetrycznego systemu monitorowania czynności życiowych dla 22 stanowisk Więcej 56

Dostawa, fabrycznie nowych, czterech stacji testujących i kalibrujących przyrządy pomiarowe parametrów chemicznych powietrza marki Dräger. Więcej 57

Dostawa zestawów chromatograficznych gazowych do wyznaczania poziomu zagrożenia pożarowego – 2 komplety Więcej 58

Dostawa dwóch samochodów osobowych Więcej 59

Dostawa wozu pogotowia specjalistycznego z HDS Więcej 60

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów biurowych z nadrukiem logo CSRG S.A. Zadanie 1 – Sukcesywna dostawa do końca 2018 roku materiałów biurowych Zadanie 2 – Sukcesywna dostawa do końca 2018 roku materiałów biurowych wraz z wykonaniem nadruku według wzorów Zamawiającego Więcej 61

Całodobowa usługa polegająca na fizycznej ochronie mienia budynków oraz terenu w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12d Więcej 62

Dostawa urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego w technologii PSA pracującego w systemie zdalnej obsługi o wydajności powyżej 800 Nm3/h oraz zawartości azotu – 97% i tlenu – 3% Więcej 63

Modernizacja komór klimatycznych, maszynowni i sterowni w budynku Specjalistycznego Ośrodka Badań i Porad Lekarskich CEN-MED w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12 Więcej 64

Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusu pełniącego funkcję wozu bojowego, będącego własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom – Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 33. Więcej 65

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników dyżurujących w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego w Jaworznie i Wodzisławiu Śl. Więcej 66

Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników dyżurujących w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego w Bytomiu/Zabrzu, Jaworznie i Wodzisławiu Śl. Zadanie 1 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu/Zabrzu, z dostawą do Zabrza ul. Jodłowej 33. Zadanie 2 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 95. Zadanie 3 – Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach całodziennego wyżywienia ratowników pełniących dyżury w zastępach ratowniczych dla grup zakładów górniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 3. Więcej 67

Dostawa nowych części zamiennych i materiałów do aparatów regeneracyjnych typu PSS BG-4 plus Więcej 68

Dostawa ośmiu membranowych modułów do separacji gazu Więcej 69

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Więcej 70

Dostawa sprzętu medycznego Więcej 71

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych z logo CSRG S.A. Więcej 72

Opracowanie projektu i wykonanie utwardzenia i nawierzchni z kostki brukowej terenu w OSRG Wodzisław Więcej 73

Dostawa kalendarzy na rok 2018 wraz z wykonaniem nadruku i tłoczenia według wzorów Zamawiającego Więcej 74

Dostawa układu schładzania i uzdatniania sprężonego powietrza wraz z montażem Więcej 75

NOWY Dostawa kamer do penetracji szybów i otworów wielko i mało średnicowych Więcej 76

Dostawa samochodu dostawczego 3,5 tony Więcej 77

Dostawa 28 kompletów wielokanałowych podręcznych przyrządów pomiarowych Więcej 78

NOWY Wykonanie projektu modernizacja 2 komór klimatycznych w budynku SOBiPL w Bytomiu ul. Chorzowska Więcej 79

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OSRG w Jaworznie – 2 Zadania Więcej 80